Integrho

Integrho HRP

ITG HRP gestiona la planificació horària dels recursos i persones de l'organització. Permet una millor planificació atenent a cada necessitat gràcies a un ràpid càlcul en línia de tots els factors per a la seva visualització.

Principals característiques:

  • Ofereix informació pròpia de cada lloc de treball a partir de trams històrics.
  • Permet la visualització de la informació per estructures organitzatives i nivells d'accés dels llocs de treball.
  • Vincula l'horari de treball de l'empleat al còmput de jornada de pagament.
  • Estalvia costos identificant la relació de llocs i necessitats de cobertura dels mateixos.
  • Dóna accés al manager a totes les capacitats del quadre de comandament en entorn web.
  • Incorpora un simulador que a partir del calendari de treball, ens informa de la jornada a contractar.
  • Facilita calendaris teòrics, reals o ambdós per a persones.
  • Permet la gestió de múltiples accions a partir de la mateixa visualització.