Integrho

Integrho CORE

CORE representa la base de la nostra solució que incorpora tota la tecnologia. Les seves característiques principals:

  • Parametrització fàcil i flexible, que un cop finalitzada, elimina la dependència de fabricant.
  • Breu període d'implantació que permet treballar amb l'aplicació de forma immediata.
  • Fàcil procés d'incorporació de dades procedents d'altres sistemes.
  • Possibilitat de desenvolupament i suport remots per facilitar una important reducció dels costos.
  • Facilitat d'explotació de la informació dins d'un entorn amigable sense cap dependència tècnica.
  • Comunicacions segures, xifrades i compactades.
  • Elevada rapidesa en tots els processos.
  • Administració totalment centralitzada.
  • Sistema d'actualitzacions automàtiques.
  • Disponibilitat en múltiples plataformes.