Integrho

Integrho BUDGET

Amb ITG / BUDGET es pot calcular i portar un detallat nivell de seguiment, tant a nivell econòmic com horari, de la despesa de personal en l'organització. Es basa en un estructura paral·lela a ITG/Payroll que permet treballar en un entorn fictici sense alterar el funcionament diari del departament.

Amb una simple instal·lació, permet un ús immediat, intuïtiu i autònom (sense necessitat d'assistència tècnica) de programari.

El mòdul té quatre característiques principals:

  • Simulador: Eina on es pot parametritzar els canvis necessaris perquè l'estructura salarial definida pugui modificar-se segons les necessitats per a calcular el pressupost.
  • Càlcul del Pressupost.
  • Obtenció de plantilla en tres modalitats:

    • - Sobre la real a una fecha.
    • - Replicando datos reales con personal ficticio.
    • - A partir de los puestos creados y con información de los datos de los mismos.
  • Seguiment pressupostari.

Ofereix seguiment de la despesa real per partida pressupostària amb informació detallada de la desviació del mes, acumulada i una projecció anual.

El mòdul disposa d'un sistema d'accessos que permet oferir la informació a través de Integrho EIS a l'àrea del manager amb informació detallada de les dades accessibles per a cada un d'ells.