Integrho

Integrho EIS

ITG EIS és un potent sistema d'accés i ús multiplataforma. Agilita l'accés controlat a la informació dels RRHH de la companyia i facilita la gestió de processos per perfils autoritzats.

Un portal que permet als empleats i col·laboradors l'accés, des d'un entorn web, a informació i processos que els afecten des del departament de RRHH.

Tant la informació com els processos estan integrats de forma completa i en línia amb la resta d'aplicacions de Integrho no sent necessaris processos de traspàs i/o conversions.

L'accés sempre es realitza des d'un entorn segur mitjançant el xifrat de les comunicacions i certificats d'autenticitat. I només es requereix un navegador compatible amb HTML i Javascript. L'accés pot realitzar-se des d'entorns intranet o des d'Internet.