Integrho

Integrho PAYROLL

Payroll ofereix una estructura flexible per estructurar i executar qualsevol concepte salarial de multinivell. Integrho és especialista en sanitat, indústria, banca, serveis i empreses amb treballadors fixos discontinus.

Principals característiques:

  • La majoria de la informació està emmagatzemada en taules amb indicadors de dates, permetent així, l'anàlisi comparativa de valors entre determinats períodes i estudis de l’evolució.
  • Potent estructura salarial amb diferents nivells de definició dels conceptes que influeixen en el càlcul de nòmina.
  • Suporta diferents règims de cotització i tributació tant estatal com foral.
  • Enllaç automàtic amb Sistema RED, Agència Tributària,SEPE (Inem), Delta@ i Cat 365.
  • Generadors d'informes per l’usuari final amb exportació a Excel de resultats i amb totalitzadors dinàmics.
  • Càlculs de nòmina per diferències, IPC i canvi d'estructura salarial.
  • Control d' accessos als programes i registres d'acord a el perfil de l'usuari. Informació de qui i quan s'han modificat per última vegada les dades.
  • Automatismes en el càlcul de complements d'IT i càlcul de pagues extres per suportar en el model estàndard la majoria de casuístiques.