Integrho

Integrho

És una plataforma modular desenvolupada amb la tecnologia més avançada i disponible en modalitats cloud, SaaS, "on-premise" amb mòduls per a la gestió econòmica de pagaments, gestió de talent, gestió del temps, gestió de recursos i amb accés universal des de qualsevol dispositiu . Compta amb serveis addicionals d'implantació, consultoria, manteniment, formació i desenvolupaments específics d'aquesta solució

Integhro

Quines són les principals característiques de Integrho?

  • Intuïtiu: Dissenyat per poder interactuar d'una forma amigable i permetre la realització de qualsevol tipus de tasca independentment de la complexitat d'aquestes i sempre dins d'un entorn segur i controlat.
  • Zero Maintenance: La fiabilitat i capacitat d'Integrho aporten una enorme autonomia en la seva operació i actualització sense necessitat d'una dedicació exclusiva de personal tècnic ni un costós manteniment informàtic.
  • Elevades prestacions: Integrho és un programari polivalent i adequat per a qualsevol dimensió de companyia sense importar el volum de dades que es gestiona. El mateix programari per a companyies des de 100 fins a més de 10.000 empleats per ajudar a aquestes en el seu creixement.
  • Disponibilitat: Integrho està disponible per operar en qualsevol sistema operatiu i amb qualsevol base de dades, tant en llicències SaaS Cloud o on-premise, reduint costos en infraestructura tecnològica i en formació.
  • Rendiment des del primer minut: Integrho està operatiu des de la seva instal·lació, aportant així un ràpid i excel·lent ROI fàcilment quantificable i permetent un desplegament total de mòdul a mòdul en funció de les necessitats.

Vols saber-ne més?

Continuar

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/678 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, usted consiente que los datos de carácter personal facilitados sean tratados por 3ASIDE Consultors S.L. Nif: B65328197 para gestionar la solicitud que usted nos realice a través del presente canal.

Los datos que usted proporcione no serán cedidos a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal.

3ASIDE Consultors S.L. le informa que puede ejercer sus derechos de acceso a sus datos personales, rectificación de los datos inexactos o solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios y a la cancelación, oposición y limitación del tratamiento y portabilidad en los términos especificados en la legislación sobre protección de datos, dirigiendo una comunicación de correo electrónico: lopd@3aside.es; o dirigiéndose por escrito a : la Oficina de Privacidad y Protección de Datos- 3ASIDE Consultors: C/Entença 157 3ª Planta, 08029 Barcelona

De igual modo, la Compañía se compromete a utilizar los datos exclusivamente de acuerdo con las finalidades reflejadas en la presente cláusula y a almacenar los mismos en los sistemas de 3ASIDE Consultors S.L, durante el tiempo necesario para la tramitación y gestión de su solicitud.

Más información: Política privacidad