Desenvolupament i Manteniment d’Aplicacions

Oferim la possibilitat de contractació de projectes clau en mà, fent-nos càrrec del cicle de vida del projecte (des de la presa de requeriments, fins a la seva implantació definitiva i el posterior manteniment), aplicant metodologies, tant de desenvolupament com de seguiment, ja siguin pròpies del Client o aportades per 3ASIDE. Tenim una àmplia experiència en el manteniment d'aplicacions, sempre des d'una perspectiva d'alt coneixement del negoci. Utilitzem entorns tecnològics diversos, ja sigui en la modalitat de Insourcing com de Outsourcing.

Assistència tècnica: Ajudem als nostres clients aportant persones altament qualificades, perquè desenvolupin els seus projectes durant un període de temps determinat.

Ens recolzen excel·lents professionals en múltiples tecnologies, experts consultors, caps de projectes, arquitectes, analistes, programadors, dissenyadors, responsables de continguts, administradors de sistemes i BBDD, helpdesk

Com podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres si tens qualsevol dubte, si vols deixar un comentari o bé si vols més informació sobre 3ASIDE.

El nostre treball és rigor, és compromís, és innovació, és humà.