Winshuttle

Winshuttle és el producte que millora la usabilitat de SAP, facilitant eines de programari que permeten als usuaris de negoci treballar amb SAP directament des d'aplicacions comuns com Excel, SharePoint, formularis web i altres interfícies, sense necessitat de programació.

              

Winshuttle no és una solució puntual a un problema puntual en l'ús de l'ERP, sinó una nova manera d'interactuar amb la totalitat de SAP.

Els processos de negoci són més fàcils amb Winshuttle, canviem la manera de mirar les dades.

Winshuttle transforma l'ús de SAP i optimitza la seva adquisició:

  • Mitjançant la utilització d';eines ofimàtiques d'ús quotidià per a l'Usuari (Excel, Access, Sharepoint i/o formularis web)
  • Millorant la rapidesa i eficàcia del seu ús
  • Utilitzant els permisos existents en SAP, així com les pròpies validacions internes / externes del mateix SAP
  • Amb total visibilitat i flexibilitat del Procés
  • Amb una implementació ràpida i amb mínima programació
  • Amb formularis i fluxos de treball addicionals i complementaris a SAP
  • Seguretat garantida mitjançant accés RFC
  • Certificat per SAP i Microsoft
  • Amb un ROI garantit, optimitzant la inversió

Vols saber-ne més?

Continuar

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/678 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, usted consiente que los datos de carácter personal facilitados sean tratados por 3ASIDE Consultors S.L. Nif: B65328197 para gestionar la solicitud que usted nos realice a través del presente canal.

Los datos que usted proporcione no serán cedidos a terceros salvo en los casos en los que exista una obligación legal.

3ASIDE Consultors S.L. le informa que puede ejercer sus derechos de acceso a sus datos personales, rectificación de los datos inexactos o solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios y a la cancelación, oposición y limitación del tratamiento y portabilidad en los términos especificados en la legislación sobre protección de datos, dirigiendo una comunicación de correo electrónico: lopd@3aside.es; o dirigiéndose por escrito a : la Oficina de Privacidad y Protección de Datos- 3ASIDE Consultors: C/Entença 157 3ª Planta, 08029 Barcelona

De igual modo, la Compañía se compromete a utilizar los datos exclusivamente de acuerdo con las finalidades reflejadas en la presente cláusula y a almacenar los mismos en los sistemas de 3ASIDE Consultors S.L, durante el tiempo necesario para la tramitación y gestión de su solicitud.

Más información: Política privacidad