Com ajuden les TIC en els ODS?

Les TIC (tecnologies de la informació i comunicació) s’estan endinsant cada vegada més en
totes les àrees de la societat, no només en la professional, sinó també en la social i com no
podia ser d’una altra manera, en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Per començar, farem una petita introducció per saber què són els ODS (per a aquelles
persones primerenques en el concepte) i després us explicarem com pot involucrar
positivament la tecnologia en ells.

Què són els ODS i per què està involucrant a les empreses?

A finals del 2015, els dirigents mundials membres del Pacte Mundial de les
Nacions Unides van crear l’ Agenda 2030. En ella s’inclouen 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) i 169 fites.

Principalment, es demana a les empreses que implantin un model responsable de gestió i que
després busquin oportunitats per assolir el canvi transformacional que es necessita a
través de la innovació i la col·laboració.

Cada vegada les empreses (tant petites com grans) tenen un paper més rellevant en la
sostenibilitat i en exercir les metes globals, pel que hem de posar-nos en marxa
abans d’arribar a l’any 2030.

Quin paper tenen les TIC en els ODS?

Com hem comentat, s’ha de fer un canvi i aquest ha de ser a través de la innovació i
la col·laboració. Així que la tecnologia està en primera línia per aconseguir que els negocis siguin
més responsables.

Ens ajuden a seguir la nostra estratègia de sostenibilitat en la presa de decisions, a tenir
major capacitat per crear solucions que contribueixin a la millora social com també a
minimitzar impactes negatius.

S’ha aconseguit que la informació sigui més accessible a les diferents parts de món gràcies a internet i a tenir les coses guardades en el núvol.

Com pots contribuir a aconseguir aquestes fites?

Per començar, s’ha de fer un pla amb tots els ODS i determinar en quin pot contribuir
l’empresa. Evidentment, hi ha moltíssimes maneres de contribuir en els objectius, però
nosaltres ens centrarem en el que ens pot aportar les TIC en els ODS, que és el nostre negoci.

A continuació, us posem alguns exemples:

  • Tant la Hiperautomatització, l’internet de les Coses, el BigData… així com la Inteligència artificial, ens permeten proporcionar informació de diferents variables (climatologia, topologia, evolució, estats actuals, emmagatzament…) per fer un seguiment i automatitzar els processos de producció i, por conseqüència, augmentar la quantitat d’aliments i una millor cura de las terres.
  • En aquest any i mig de covid-19, hem pogut corroborar com les tecnologies ens han pogut acompanyar durant aquest any i mig de covid-19, i hem pogut corroborar com les tecnologies ens han pogut acompanyar en moltes àrees, sent elles imprescindibles: exercicis a casa, anàlisi de dades de tot el món, accés a la sanitat de manera remota, monitoritzar l’estat de salut, operar, gestió de les vacunes…
  • La formació online cada vegada està més afincada a les empreses facilitant així qualsevol persona pugui accedir a ella a qualsevol moment i des de qualsevol lloc.
  • L’accés de la informació a tots els grups d’interès redueix asimetries i la lluita contra la corrupció. Les empreses poden crear en un entorn propici pel desenvolupament sostenible on les empreses poden prosperar i utilitzar mecanismes de transparència.
  • Una de les fites és millorar l’ús de les TIC entre les dons per promoure el seu empoderament. L’ús de les TIC dóna oportunitats a tenir accés a l’educació, formació o per aconseguir feina.

Per exemple, Izertis, va col·laborar amb Comesa en el projecte 50 MAWSP, impulsat pel Banco Africà de Desenvolupament que busca crear una plataforma digital amb la que vol empoderar a les dones emprenedores perquè puguin accedir a programes, recursos financers i crear oportunitats de mercat fora de les seves fronteres.

I aquestes són només algunes de les pràctiques de les tantes que podem posar en marxa gràcies a les TIC. T’hi sumes?

Com podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres si tens qualsevol dubte, si vols deixar un comentari o bé si vols més informació sobre 3ASIDE.

El nostre treball és rigor, és compromís, és innovació, és humà.